Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Inbjudan till presskonferens

Sparbarometern har redovisats i 10 år. I samband med att resultatet för fjärde kvartalet 2006 redovisas presenterar Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, trender och förändringar i ett 10-årsperspektiv.
 
Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats. Den innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.
 
 
Tid: Tisdagen den 20 februari 2007 kl. 11.00
Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm
 
 
Välkomna!
 
Christina Dahl
Informationsavdelningen SEB Trygg Liv
Tfn 08-785 11 42, mobil 070-268 11 42