Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen fortsätter tro på högre bostadspriser

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på 56, vilket är en uppgång med två enheter sedan föregående månad.
 
Intervjuerna utfördes under perioden den 28 mars till den 4 april. Riksbankens räntebeslut den 30 mars har därmed varit känt för flertalet av de intervjuade i undersökningen. Däremot har de flesta av de intervjuade lämnat sina svar före regeringens besked den 3 april att fastighetsskatten avskaffas.
 
-        Att Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad och samtidigt upprepade sin milda ränteprognos ligger sannolikt bakom att så många hushåll räknar med högre bostadspriser. Men en allt ljusare arbetsmarknad och förväntningar om högre löner spelar säkert också in, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av sina lån svarar 6 procent att de avser att binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika stor andel som förra månaden.
 
De flesta vill äga sin bostad
I denna undersökning har vi ställt följande extrafråga till hushållen; "Hur vill du helst bo, i hyresrätt, i villa/radhus eller bostadsrätt"? En klar majoritet, 85 procent, svarar att de vill äga sin bostad. 69 procent vill bo i villa/radhus, 16 procent i bostadsrätt och 13 procent i hyresrätt. 2 procent svarar att de inte vet.
 
-        Ett antal år med kraftigt stigande bostadspriser har gjort att den egna bostaden för många hushåll är den viktigaste förmögenhetstillgången. Detta är sannolikt en av förklaringarna till att så många vill äga sin bostad, säger Gunilla Nyström.
 
I gruppen 25-49 år är det bara 7 procent som svarar att de vill bo i hyresrätt. Bland studerande och pensionärer vill fler än 20 procent bo i hyresrätt. Och av dem som bor i hyresrätt är 38 procent nöjda med det. 59 procent svarar att de hellre skulle bo i villa/radhus eller bostadsrätt. När vi ställde samma fråga i oktober 2005 blev resultatet ungefär detsamma.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Charlotte Asgermyr, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 231 66, 070-664 64 96