Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen fortsatt pessimistiska om bostadsmarknaden

SEB:s Boprisindikator fortsätter att ligga på minus. För andra månaden i följd är det fler som tror på fallande bostadspriser än som tror på stigande. Av de tillfrågade hushållen svarar 31 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. I november var motsvarande siffra 33 procent. 40 procent tror på fallande priser mot 44 procent i novembermätningen.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på minus 9, en uppgång med två enheter sedan förra månaden.
 
-          Pessimismen kring bostadsmarknaden kvarstår. Det bidrar till att bostadsspekulanter inte anser sig behöva slå till lika snabbt eller ge sig in så aktivt i budgivningarna som tidigare. Att det blivit trögare att sälja bekräftas av att ovanligt många objekt ligger ute till försäljning just nu, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
-          Att Boprisindikatorn vänt upp något sedan förra månaden kan bero på att hushållen räknar med att den rörliga räntan är nära toppen. Men i den negativa vågskålen ligger fortfarande bland annat en utbredd ovisshet kring de nya reglerna för fastighetsbeskattning. Räntebeläggningen av uppskoven bidrar till att byte av bostad blir dyrare än tidigare. För villaköpare i storstad kan den nya kostnaden för uppskoven kompenseras av att fastighetsskatten sänks från årsskiftet, men den effekten är inte lika tydlig för bostadsrättsköpare.
 
Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån är det bara sex procent som svarar att de har för avsikt att binda lånen inom den kommande tremånadersperioden.
 
-          Under månaden har det inte inträffat något dramatiskt som skulle få hushållen att ompröva sin valda räntestrategi och binda mer. Snarare börjar det stå klart att konjunkturen är på väg att bromsa in och att räntorna så småningom kan vända nedåt, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1007 intervjuer, genomfördes den 29 november till den 6 december 2007.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Henrik Mitelman, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 230 18, 070-772 30 18
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77