Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försäljning av SEB:s baltiska fastigheter avslutad

Försäljningen av fastighetsbeståndet som tidigare ägdes av SEB:s dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen har avslutats. Reavinsten om SEK 0,8 miljarder kommer att inkluderas i årsbokslutet för koncernen.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, tel. 08-763 85 01