Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Försäkringstagare röstade för en fusion

-          En överväldigande majoritet av dem som röstade har röstat för en fusion, säger Anders Mossberg, vd SEB Trygg Liv. Genom omröstningen har försäkringstagarna nu sagt sitt och därmed gett oss tillåtelse att gå vidare i arbetet med att genomföra en fusion.
 
Bakgrunden till fusionsplanerna är att Nya Liv under de senaste åren inte kunnat ge sina försäkringstagare en konkurrenskraftig avkastning. Det beror på att den finansiella ställningen inte är så stark att Nya Liv har kunnat placera tillräckligt stor del av sina tillgångar i aktier och andra värdepapper med möjlighet till högre avkastning som det skulle kunna innebära. Den största delen av kapitalet ligger idag i räntebärande placeringar.
 
Förslaget som försäkringstagarna har röstat om handlar om en fusion mellan det vinstutdelande Fond och Nya Liv som drivs enligt ömsesidiga principer. En fusion innebär att det kapitalstarka Fond tar över det yttersta ansvaret för de garanterade utbetalningarna för försäkringstagarkollektivet i Nya Liv. En större andel av Nya Livs tillgångar kan då placeras i aktier med de möjligheter till högre avkastning på lång sikt som detta ger.
 
-          Genom en fusion får vi möjlighet att ha en mer differentierad portfölj och därmed skapas förutsättningar för att ge en bättre avkastning till våra kunder, säger Anders Mossberg.
 
En förutsättning för att fusionen ska kunna genomföras är att Finansinspektionen godkänner fusionen. En formell ansökan om att verkställa fusionsplanen kommer nu att lämnas till Finansinspektionen. Målsättningen är att fusionen ska genomföras per den 1 oktober 2007.
 
Knappt 70 000 försäkringstagare var röstberättigade. Av dessa röstade drygt 30 procent och 95 procent av dessa röstade för en fusion. Omröstningen och resultatet har granskats av revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________
För ytterligare information kontakta:
Christina Dahl, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 42, 070-268 11 42