Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Förmåner utöver lön blir allt viktigare för personal i småföretag

SEB har, inför den pågående avtalsrörelsen, genomfört en panelundersökning bland cirka 500 små- och medelstora företagare på tema lönevillkor och förmåner.
-        I dessa avtalstider är det intressant att titta på hur de mindre och medelstora företagen ser på frågor kopplade till förmåner och anställningar. För mindre företag är det också viktigt att hitta andra incitament än löneökningar för att behålla sin personal, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Panelundersökningen visar att pensionslösningar är den vanligaste formen av förmån.
 
-        Samtidigt växer intresset för sjukvårdsförsäkringar. Drygt 60 procent av dem som erbjuder förmånen anser att det bidrar till ökad produktivitet i företaget.
 
Resultat i korthet:
  • Hela 68 procent av företagen anser att det är viktigt att erbjuda andra incitament än löneökningar för att locka och behålla kompetenta medarbetare. Likaså bedömer 63 procent att efterfrågan på förmåner kommer att öka i framtiden.
  • 95 procent av företagen erbjuder alla eller vissa anställda en pensionslösning. Däremot erbjuder endast 46 procent av företagen sina anställda en sjukförsäkring, och 56 procent erbjuder en olycksfallsförsäkring till alla eller vissa anställda.
  • Sjukvårdsförsäkringar (tillgång till vård snabbt) har fått ett relativt stort genomslag även hos mindre och medelstora företag. 35 procent erbjuder alla eller vissa anställda en sjukvårdsförsäkring.
  • Städhjälp och barnpassning hamnar ännu så länge mycket långt ner, och erbjuds endast av 3 procent av företagen.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97