Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Eastern European Outlook: Mjuklandning i Baltikum kräver kreditåtstramning

Tillväxten i regionen kyls av något via höjda räntor, något lägre internationell efterfrågan samt växande utbudsrestriktioner. Höga löneökningar som stimulerar privat konsumtion är en genomgående drivkraft. EU-medlemmarna i öst får dessutom betydande medel från EU:s strukturfonder som bäddar för fortsatt starka investeringar, inte minst i Polen.
 
Några krafttag i form av finanspolitisk åtstramning är fortfarande inte i sikte. Ett undantag är Ungern, där obalanserna varit mest accentuerade och där saneringspolitiken fortsätter till priset av en rejäl tillväxtsvacka och på kort sikt hög inflation. Lettlands åtstramningspaket, som presenterades nyligen, har åtminstone tillfälligt dämpat den akuta marknadsoron, men är inte tillräckligt för att mer än marginellt få ned landets höga inflation och stora bytesbalansunderskott.
 
-        Lettland och Estland fortsätter att uppvisa tydliga tecken på överhettning, efter flera år med alltför snabb inhemskt driven tillväxt. Den ekonomiska politiken borde ha stramats åt tidigare, men detta har inte skett. Vårt huvudscenario är en mjuklandning av ekonomierna. Men den förutsätter en fortsatt dämpning av den höga kredittillväxten. Affärsbankerna måste bli mer restriktiva i utlåningen, säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
SEB:s bedömning är att det också kan krävas finanspolitisk åtstramning i Estland, för att undvika en hårdlandning som skulle kunna inkludera devalveringar av växelkurserna.
 
Obalanserna i öst påverkar euro-tidtabellen. I Centraleuropa minskar förvisso  budgetunderskotten. Men ännu 2008 ligger underskotten i Polen, Ungern och Tjeckien över 3-procentgränsen för euro-kvalifikation. Slovakien kan dock ansluta till euron 2009. Det dröjer ytterligare ett antal år för övriga östländer, inklusive Baltikum där budgetarna är i balans men inflationen för hög.
 
Rysslands ekonomi växer i fortsatt god takt, med inhemsk efterfrågan som motor. Expansiv finanspolitik inför duma- och presidentvalen i kombination med höga råvarupriser ger stöd. Även investeringarna har tagit fart.
 
-        Ryssland fortsätter att surfa på den gynnsamma globala råvarukonjunkturen. Men frågetecken kvarstår kring den långsiktiga tillväxtpotentialen, bland annat gällande nivån på investeringarna samt demografin, säger Bo Enegren på SEB Ekonomisk Analys.
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
___________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys: 08-763 80 93, 070-372 28 26.
Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys: 08-763 85 94, 070-718 03 13.