Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Eastern European Outlook: Fortsatt kreditbroms och mer lettisk åtstramning ger baltisk mjuklandning

Ukraina och Slovakien går förbi Baltikum som de mest snabbväxande ekonomierna i Central- och Östeuropa när Estland och Lettland bromsar in. I många länder är inflationen på väg upp till följd av stark inhemsk efterfrågan och högt resursutnyttjande. Detta gäller inte minst Baltikum som präglas av fortsatt stora obalanser i form av hög inflation och stora bytesbalansunderskott. Dessa mildras bara något. Litauen avviker delvis från bilden med en mer balanserad utveckling.
 
-    Estland bromsar in hårdare än väntat och går mot en anpassningsperiod under trendtillväxten 6-7 procent. Vårt huvudscenario är dock fortfarande en mjuklandning i såväl Estland och Lettland. Den ännu höga kredittillväxten fortsätter att dämpas. I Lettland krävs även att ett nytt, kommande ekonomiskt stabiliseringspaket verkligen sjösätts, säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
Rysslands tillväxtstyrka håller i sig, med draghjälp av fortsatt höga råvarupriser och expansiv finanspolitik. Inflationen biter sig fast på höga nivåer. Politiken ligger fast efter parlaments- och presidentvalen. Investeringsuppsvinget fortsätter.
 
-    Det verkar som att investeringsuppgången håller i sig de närmaste åren. Den får stöd av stora satsningar på infrastruktur och stigande inflöden av utländska direktinvesteringar, säger Bo Enegren på SEB Ekonomisk Analys.
 
Ukrainas tillväxt och inflation ligger kvar på hög nivå. Kreditboomen avtar något men konsumtionen underbyggs av höga löneökningar och höjda pensioner. Den nygamla orangea koalitionen väntas bedriva en expansiv finanspolitik och intensifiera integrationen med EU.
 
I Polen hakar konsumtionen i den investeringsdrivna uppgången. Tillväxten försvagas litet och ligger kvar något över trenden 5 procent. Slovakien får fortsatt hög tillväxt förenad med låg inflation, och regeringens mål om euro-anslutning 2009 är väl inom räckhåll. Tjeckien slår in på en långsiktigt stramare budgetpolitik med sikte på Euro-zonen, men de negativa tillväxteffekterna blir små. Ungern reser sig långsamt ur en djup svacka där budgetkonsolideringen fortsätter att sänka landets dubbla underskott till mer uthålliga nivåer.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, tel. +46 8 763 80 93, +46 70 372 28 26
Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys. Tel. +46 8 763 85 94, +46 70 718 03 13
Elisabeth Lennhede, Press & PR, +46 70 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se