Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Boprisindikatorn faller - hushållen tar till sig Riksbankens tuffare ränteprognos

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 60, en nedgång med 5 enheter sedan förra månaden.
 
-        Riksbankens tuffare ränteprognos och regeringens förslag om höjd kapitalvinstskatt vid bostadsförsäljningar och försämrade villkor för uppskov dämpar hushållens ljusa syn på bostadsmarknaden, säger Gunilla Nyström. 
 
Endast sex procent av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av sina lån svarar att de tänker binda inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma andel som förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan kommer att höjas till i genomsnitt 4,18 procent.
I denna undersökning har vi ställt följande extrafråga till hushållen:
"Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 3,50 %. Var tror du den är om ett år?" I genomsnitt räknar hushållen med att reporäntan kommer att höjas till 4,18 procent. Förra månaden, före Riksbankens nya prognos och senaste höjning av reporäntan, trodde hushållen i genomsnitt att reporäntan skulle höjas till 3,85 procent.
 
-        Hushållen har lyssnat på Riksbanken och inser att reporäntan fortsätter upp och deras ränteförväntningar ligger i linje med Riksbankens. Marknadens förväntningar ligger några tiondels procentenheter högre, säger Gunilla Nyström.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
___________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Charlotte Asgermyr, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 231 66, 070-664 64 96