Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsstämma i SEB den 28 mars

 •     Valberedningen som representerar cirka 33 procent av röstetalet för samtliga aktier föreslår att antalet styrelseledamöter blir tio. Till ledamöter föreslås omval av Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och, Marcus Wallenberg samt nyval av Steven Kaempfer. Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.
 •  
  Steven Kaempfer har en Master Degree i både Business Administration och i juridik. Han har bred erfarenhet från den finansiella sektorn, inklusive de östeuropeiska marknaderna. Steven Kaempfer har haft ledande befattningar i European Bank for Reconstruction and Development "EBRD", London, (Vice President, Finance, och acting First Vice President), SG Warburg, London, (Senior Director), SBCI Swiss Bank Corporation Investment Banking Inc., New York, (President och CEO) och Credit Suisse, Zürich (Europachef för Asset Management) samt varit ledamot av investeringskommittén för ABP, Nederländerna, världens näst största pensionsfond.
   
 •     Styrelsens arvode föreslås bli oförändrat 8 070 000 kronor att fördelas med 2 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 3 670 000 kronor till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Banken samt 1 800 000 kronor för kommittéarbete.
 •  
 •     Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2007 med motsvarande struktur och villkor som i 2006 års performance share-program (punkt 19 i bifogade kallelse).
 •  
 •     Styrelsen föreslår också att stämman skall besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier (punkterna 20 a-d).
 •  
 •     Utdelningen föreslås till 6:00 kronor per A- respektive C-aktie.
 •  
  För valberedningens och styrelsens fullständiga förslag se www.sebgroup.com samt länken nedan.
   
  Årsstämman hålls onsdagen den 28 mars kl 14.00 på Stockholms Konserthus, Hötorget, Stockholm. Inregistrering sker från kl 12.30.
   
  Media som önskar närvara vid årsstämman ska anmäla detta senast den 26 mars till:
  Elisabet Linge Bergman, t f presschef, tel 08-763 88 04, 070-604 40 96.
   
   
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 934 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 262 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
  _______________________________________________________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
  Odd Eiken, t f kommunikationsdirektör, 08-763 87 30, 070-763 87 30