Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Värdet på hushållens förmögenhet föll under andra kvartalet 2006

 
-        Framför allt börsnedgången under senvåren ligger bakom förmögenhetstappet. Men trots nedgången har hushållen en stabil förmögenhetssituation där de samlade tillgångarna är värda drygt fyra gånger så mycket som skulderna, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
-        Dessutom har sommarens börsuppgång återställt en stor del av nedgången under andra kvartalet, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen både rekordsparar och rekordlånar. Inte något annat kvartal sedan Sparbarometern startade 1996 har hushållen sparat så mycket och samtidigt lånat så mycket till konsumtion som under andra kvartalet 2006.
 
Nysparandet uppgick till 56 miljarder kronor, varav det mesta, 44 miljarder kronor, gick in på bankkonto, bland annat till följd av att hushållen sålde aktier och aktiefonder. Av nyutlåningen (totalt 56 miljarder kronor) gick cirka en tredjedel, 18 miljarder kronor, till konsumtion och resten till bostäder.
 
-        Det finns sannolikt flera förklaringar till att hushållen lånar istället för att ta av sina besparingar till konsumtion, säger Gunilla Nyström.
 
-        De yngre hushållen kan inte konsumera sina tillgångar eftersom det mesta är bundet i bostäder och pensionssparande. De lite äldre hushållen vill kanske inte sälja av aktier och fonder för att de räknar med att avkastningen på sparandet ska bli högre än nettokostnaden för lånet.
 
Andra faktorer som driver på utlåningen är hushållens starka framtidstro och att ökad konkurrens på marknaden ger billigare konsumentkrediter.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar minskade med 9 procent till 2 448 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 3,3 procent till 2 230 miljarder kronor. Värdet på bostäder minskade med 2,3 procent till 3 102 miljarder kronor.
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
Elisabet Linge Bergman, SEB Koncerninformation, 08-763 88 04, 070-604 40 96