Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

I enlighet med beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 4 april 2006 skall ledamöterna i valberedningen för 2007 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna i banken senast sex månader före årsstämman 2007, dvs senast den 28 september 2006.
 
De fyra största ägarna, vilka den 31 augusti 2006 utgjordes av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AFA Försäkring, har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att föreläggas årsstämman 2007 för beslut.
 
Valberedning:
Lars Wedenborn, Investor
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen
Ramsay Brufer, Alecta
Torgny Wännström, AFA Försäkring
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB
 
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 34,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.
 
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas onsdagen den 28 mars 2007.
 
Vilka frågor valberedningen skall behandla finns beskrivet på hemsidan, www.sebgroup.com, under rubriken Ansvarsfördelning och styrning.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail: valberedning@seb.se eller med brev till adressen: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, c/o Koncernstab Juridik KA2, 106 40 Stockholm, senast den 12 januari 2007.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
______________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Anders Fasth, Chef Investor Relations, 08-763 95 66, 070-573 45 50