Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s kapitalmarknadsdag

SEB har en unik plattform inom tillväxtmarknader i norra Europa med en ledande position bland stora företag och institutioner, liksom bland privatpersoner inom flera områden. Vid dagens kapitalmarknadsdag kommer SEB:s vd och koncernchef Annika Falkengren tillsammans med verkställande ledningen att presentera SEB:s väg framåt -att uppnå ledande position på basis av operationell excellens och en fokuserad tillväxtstrategi.
 
Övergripande mål:
SEB:s övergripande mål kommer att upprepas:
 
Kundnöjdhet
Ledande position inom utvalda marknader
 
Finansiella mål
  • Lönsamhet
-          Ledande vad gäller avkastning på kapital - målet är att överträffa SEB:s konkurrenter
-          Uthållig vinsttillväxt
 
  • Kapitalpolicy
-          Primärkapitalrelation över 7 procent
-          Aktieutdelningen 40 procent av resultatet per aktie över en konjunkturcykel
-          AA-rating-ambition
 
För att nå en ledande position har SEB, såsom tidigare har kommunicerats, tagit flera initiativ för att stärka kunderbjudanden, öka effektiviteten och underlätta framtida vinsttillväxt inom kärnområden. Initiativen för att öka långsiktig kostnadseffektivitet omfattar åtgärder för att öka samordningen utifrån principen "en lösning, en funktion", samt genomförandet av kvalitets- och effektiviseringsprogrammet SEB Way.
 
Ambitionen är att förbättra kostnadsbasen för de koncerngemensamma stabsfunktionerna (exklusive ytterligare investeringar) med 1,5 - 2 miljarder kronor under de närmaste tre åren.
 
Basel II
SEB beräknar att de inledande effekterna av införandet av Basel II under 2007 kommer att bli begränsade, både i termer av kapitalisering och av prissättning av krediter.  Det faktiska frigörandet av kapital efter full implementering kommer att bli av mindre omfattning än den rapporterade minskningen av riskvägda tillgångar, eftersom SEB har som mål att uppnå en AA-rating, och eftersom regelverket för Basel II leder till en ökad känslighet för konjunkturcykeln. Enligt de senaste beräkningarna med de interna modellerna för kredit- och operationella risker kommer effekten efter fullt genomförande att vara en minskning av riskvägda tillgångar om cirka 35 procent.
 
Framtida rapporteringsstruktur
Från och med första kvartalet 2007 kommer rapporteringsstrukturen, i enlighet med koncernens nya organisationsstruktur, att se ut som följer:
 
  • Stora företag och Institutioner - Trading & Capital Markets , Corporate Banking and Global Transaction Services
  • Kontorsrörelsen - Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Kort
  • Kapitalförvaltning - Asset Management och Private Banking
  • Liv - Sverige, Danmark och Baltikum
  • Övriga - Operations, IT och Staber - samt Nya marknader (Ryssland och Ukraina)
 Kapitalmarknadsdagen kommer att direktsändas på SEB:s hemsida (www.sebgroup.com) från kl 13.00 (GMT) Alla presentationer kommer då också att finnas tillgängliga.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per-Arne Blomquist, finansdirektör, 070-585 4450
Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations, 070-763 8501
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationschef, 070-550 3500