Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s företagarpanel: Regeringens politik får småföretagare att anställa

SEB har för andra gången genomfört en panelundersökning bland cirka 500 små- och medelstora företagare. Frågorna rör bland annat småföretagarnas syn på den nya regeringens politik för fler jobb.
 
-        Resultaten visar på ett utbrett stöd bland småföretagarna för regeringens jobbpolitik. Många planerar för nyanställningar inom de kommande sex månaderna, säger Ingela Hemming.
 
Synen på regeringens politik varierar beroende på företagens storlek.
 
-        Det är intressant att optimismen är som störst bland mindre företag som börjat växa. Bland företag med 5-9 anställda är det hela 82 procent som anser att den nya politiken kommer underlätta nyanställningar i det egna företaget, säger Ingela Hemming.
 
 
Resultaten i korthet:
  • 62 procent av de tillfrågade tror att den nya regeringens politik kommer att underlätta nyanställningar.
  • 34 procent säger att de planerar att nyanställa inom de närmaste sex månaderna.  Benägenheten att nyanställa är störst i företagen med fler än 5 anställda och minst i gruppen enmansföretag.
  • Bland dem som planerar att nyanställa inom det närmaste halvåret tror 64 procent att det blir svårt att hitta rätt person/er.
  • 83 procent av de tillfrågade skulle överväga att anställa fler personer om reglerna för tidsbegränsade anställningar och provanställningar blev mer flexibla.
  • Bland företag med 5-9 anställda är det hela 96 procent som anser att flexiblare regler positivt skulle påverka deras beslut om anställningar.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabet Linge Bergman, t f presschef, tel: 08-763 88 04