Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s företagarekonom: Få nya arbeten i småföretagen

Endast 13 procent av småföretagen totalt sett har nyanställt det senaste året, och även bland dem som växer allra snabbast är det mindre än hälften, 44 procent, som nyanställt personal. Den främsta anledningen till att inte fler har anställts anges av småföretagarna själva vara en "för stor risk med ökat sjuklöneansvar". Även "för höga skatter" och "krångliga regler" hamnar högt.
 
12 procent av samtliga företag i undersökningen uppger att de planerar att nyanställa det närmaste året - trots att alla bedömare tror att den goda svenska konjunkturen kommer att hålla i sig. Bland snabbväxarna uppger endast en fjärdedel att de planerar nyanställningar.
 
Som svar på frågan vad som skulle få dem att anställa fler svarar nästan hälften av snabbväxarna "sänkt arbetsgivaravgift" följt av "minskat sjuklöneansvar".
 
- Det behövs fler arbetstillfällen i Sverige. Här är småföretagen viktiga i sammanhanget och det är därför intressant att höra hur företagens själv ställer dig till sina möjligheter att nyanställa, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
Fotnot: Som snabbväxande tillväxtföretag definieras de som har ökat sin omsättning det senaste året med minst 25 procent och/eller ökat antalet anställda och/eller uppger att företaget befinner sig i en stark tillväxtfas. Undersökningen är gjord av Sifo/Research International (Företagsmonitorn® 2005/06) mellan december 2005 och februari 2006 och omfattar drygt 4 000 företag med en omsättning under 100 miljoner kronor.
 
Se nedanstående länk:

 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.