Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Nio av tio finanschefer är rejält optimistiska

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, avslöjar en "gas-broms-strategi". Uppemot hälften av företagen prioriterar fortsatt skuldneddragning, trots en redan stark finansiell ställning. Men enkäten visar ändå en något ökad benägenhet att göra strategiska investeringar och att anställa i Sverige, vilket kan avspegla den nya regeringens satsning på tillväxt. Likväl är helhetsbilden densamma som tidigare: investeringar och nyanställningar sker framför allt i utlandet.
 
-        Framtidsoptimismen kontrasterar en del av den konjunkturpessimism som blivit synlig på sistone, säger Louis Landeman, chefstrateg på SEB, som tillsammans med Robert Bergqvist, Wilhelm Högström och Hanna Holmberg sammanställt analysrapporten.
 
-        Det finns anledning att vara uppmärksam på att företagen ökat sin valutaexponering. Om kronan stärks påtagligt framöver, riskerar företagens resultat att påverkas negativt. Det kan även framkalla en vilja att minska valutaexponeringen. Sker detta kommer kronan att stärkas ytterligare, säger Louis Landeman. 
 
Enkätresultatet antyder fortsatt lågt inflationstryck och minskad oro för råvarupriserna.
 
-        Finanscheferna ser små prisökningar för det egna företaget framöver, de är till och med lägre än i augusti, säger Wilhelm Högström. Det återspeglar sannolikt de lägre råvarupriserna. Drygt 40 % av finanscheferna tror på prisökningar på 1-2 %, en tredjedel tror på oförändrade priser och 15 % räknar rent av med sänkta priser, säger Wilhelm Högström.  
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för tredje gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lennhede, Communications Manager, Merchant Banking,
tel: +46 707 63 99 16. e-mail: elisabeth.lennhede@seb.se