Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Få moln på ljus företagshimmel

SEB:s finanschefsenkät, som riktas till drygt 50 av Sveriges största företag, avslöjar att merparten av planerade nyanställningar kommer att ske utomlands samtidigt som de bedöms bli måttliga i Sverige; jämfört med enkäten i maj har andelen finanschefer som tror på anställningar i Sverige till och med minskat.
 
- Återigen bekräftar vår enkät att företagens expansion främst sker i utlandet. Samtidigt ger finanscheferna uttryck för en fortsatt defensiv tillväxtstrategi, där skuldamortering och aktieutdelningar får hög prioritet, säger Louis Landeman, kreditstrateg på SEB, som tillsammans med Wilhelm Högström och Disa Hammar sammanställt analysrapporten.
 
- Vi ser också att de höga råvarupriserna blivit en begynnande huvudvärk som delvis kan komma att kompenseras genom prishöjningar. Nästan var femte finanschef nämner nu energi- och råvarupriser som en av de viktigaste frågorna för sitt företag, jämfört med endast 6 % i maj, säger Wilhelm Högström. Drygt hälften av finanscheferna räknar med att det egna företaget kommer att höja sina priser under det kommande halvåret, medan knappt 20 % tror att man kommer att sänka dem, enligt Wilhelm Högström.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för andra gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Enkätunderlaget består av ett 15-tal frågor och spänner över områden som t ex affärsklimat, strategiska investeringsplaner, sysselsättning, valuta- och räntetro, finansiell styrka och lånemöjligheter. Hela rapporten, som även återger synen på konjunktur, räntor, valutor, aktie- och kreditmarknader, finns tillgänglig på www.sebgroup.com.
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Louis Landeman, kreditstrateg SEB Merchant Banking, tel: 08-506 232 11
Elisabeth Lennhede, informationschef, SEB Merchant Banking, tel: 070-763 99 16.