Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Allt färre bland Sveriges hushåll tror nu att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga. Av de hushåll som tillfrågats tror 47 procent på stigande priser, jämfört med 53 procent föregående månad. 27 procent tror på fallande priser, vilket är en uppgång med 2 procentenheter sedan förra månaden.
 
SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen på 20, vilket är en nedgång med hela sju enheter sedan föregående månad.
 
-        Högre räntor och en lång period med kraftigt stigande bostadspriser ligger sannolikt bakom att allt fler hushåll blivit skeptiska till prisutvecklingen framåt, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. Uppmärksamheten i media kring bostadspriser kan också ha bidragit.
 
Synen på bostadsprisutvecklingen har förändrats dramatiskt på ett år. Förra hösten trodde 73 procent på fortsatt stigande bostadspriser och bara 10 procent på fallande priser. Nu tror knappt hälften på högre priser och mer än var fjärde på prisfall.
 
-        Om siffrorna är signifikativa även för dem som är i färd med att byta bostad skulle det vara förvånande om inte prisutvecklingen framöver blev mer dämpad. Risken för att en bostadsköpare ska dras med i en upptrissad budgivning borde rimligen minska, säger Gunilla Nyström.
 
Färre hushåll tänker binda räntorna. Av de hushåll som har hela eller delar av sina bolån till rörlig ränta svarar 8 procent att de tänker binda sina räntor den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra månaden.
 
-        Det normala mönstret har tidigare varit att hushållen binder mer när räntorna stiger. Men vissa hushåll har numera som långsiktig strategi att ha allt rörligt och räknar - på goda grunder - med att det oftast blir billigast i längden. Av hushållen i denna undersökning svarade 15 procent att de enbart har rörlig ränta på sina lån. Förhoppningsvis har dessa hushåll sådana marginaler i sin ekonomi att de kan hantera sin ränterisk, säger Gunilla Nyström.
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34