Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Av tillfrågade hushåll tror 66 procent att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga. Det är lika många som förra månaden. Andelen optimister har ökat sedan årsskiftet. Då trodde 55 procent av hushållen på stigande bostadspriser.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på 52, vilket är en nedgång med en enhet sedan förra månaden.
 
-          Hushållen har en positiv syn på framtiden för närvarande. Låg inflation, låga räntor och en expansiv finanspolitik har inneburit att stora grupper av hushåll har fått mer pengar i plånböckerna. Och börsuppgången har bidragit till att sparandet har ökat i värde. Dessa faktorer bidrar säkert till att hushållen fortsätter att tro på högre bostadspriser. Sedan föregående mätning har dock de bundna boräntorna stigit något, vilket kan ha dämpat den uppåtgående trend i Boprisindikatorn vi sett sedan årsskiftet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
-          Det är nu uppenbart att små och försiktiga Riksbankshöjningar knappast knäcker hushållens aptit på lån och optimism om huspriser, säger SEB:s chefstrateg Henrik Mitelman. Riksbanken hade nog hoppats att små räntehöjningar skulle bita mer. Samtidigt är Riksbanken bakbunden av den låga inflationen som tvingar banken att gå försiktigt fram.
 
Högutbildade och höginkomsttagare är särskilt optimistiska
Bland dem som uppger sig vara högutbildade och höginkomsttagare är det betydligt fler som tror på högre bostadspriser än bland dem med lägre inkomst och utbildning. Bland högskoleutbildade tror 71 procent på högre bostadspriser att jämföra med 59 procent bland dem med grundskoleutbildning. Och i gruppen höginkomsttagare tror 79 procent på högre priser att jämföra med 62 procent bland låginkomsttagare.
 
-          I gruppen högutbildade och höginkomsttagare är andelen bostadsägare större. Det är naturligt att man ser mer optimistiskt på värdeutvecklingen på en marknad man själv är inne på, säger Gunilla Nyström
 
Få hushåll tänker binda räntorna
Andelen hushåll som svarar att de tänker binda sina boräntor faller något. I majmätningen svarar endast sex procent att de har för avsikt att binda, att jämföra med åtta procent föregående månad.
 
-          Hushållen är införstådda med att räntorna rör sig uppåt, men utgår ifrån att det inte är några dramatiska ränteuppgångar som väntar. Att så få som sex procent tänker binda mer speglar att hushållen tror på fortsatt låg inflation, säger Gunilla Nyström
 
Se nedanstående länkar;
 
 
 
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.