Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

Trots högre räntor - fler och fler hushåll tror på högre bostadspriser
För tredje månaden i följd ökar andelen hushåll som tror på högre bostadspriser. I aprilmätningen tror 66 procent av hushållen att bostadspriserna ska stiga den kommande tolvmånadersperioden, vilket är en uppgång med fyra procentenheter sedan föregående mätning. Vid årsskiftet trodde 55 procent på prisstegringar.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på 53, vilket är en uppgång med åtta enheter sedan föregående månad. Vid årsskiftet låg indikatorn på 33.
 
-          För tillfället räcker inte stigande räntor för att kyla ner hushållens optimistiska syn på bostadsmarknaden. Låg inflation, finanspolitisk stimulans i form av höjda bidrag och skattesänkningar samt en positiv börs har skapat ett gynnsamt plånboksläge för hushållen. Och med en stark konjunktur ökar förhoppningarna om fler jobb. Dessa positiva faktorer väger för närvarande tyngre än de måttligt högre räntekostnaderna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
-     Riksbanken är oroad över utvecklingen på fastighetsmarknaden. Resultatet av SEB:s Boprisindikator tyder på att det krävs ordentliga höjningar om Riksbanken vill dämpa optimismen, säger Henrik Mitelman, SEB:s chefstrateg. Samtidigt blir det svårt att motivera kraftiga räntehöjningar när inflationsutsikterna är så ljusa. Det är ingen avundsvärd situation Riksbanken hamnat i.
 
Få hushåll tänker binda räntorna
Andelen hushåll som svarar att de har för avsikt att binda räntorna stiger marginellt. I aprilmätningen svarar åtta procent att de tänker binda, att jämföra med sex procent i mars.
-          Hushållen ser i dagsläget ingen anledning att gå ifrån den andel rörlig ränta man valt att ha, vilket för närmare hälften av låntagarna innebär en kombination av rörlig och bunden ränta, säger Gunilla Nyström.
 
 
Elva procent av låntagarna har lånat på bostaden till konsumtion
I samband med månadens Boprisfrågor har vi ställt följande extrafråga: "Har du under de senaste tre åren lånat på din bostad för att finansiera köp av bil, båt, resa eller andra större kapitalvaror som inte har med din bostad att göra?" Elva procent svarar ja, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med för ett år sedan.
 
Och 39 procent har lånat till renovering
Förra månaden svarade 39 procent av hushållen med ägd bostad att de lånat till renovering under den senaste treårsperioden. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med förra året.
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.