Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator

För andra månaden i följd ökar åter optimismen om bostadsprisutvecklingen. I marsmätningen tror 62 procent av hushållen att bostadspriserna ska stiga den kommande tolvmånadersperioden, vilket är en uppgång med två procentenheter sedan föregående mätning.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 45, att jämföra med 41 i februari och 33 i januari.
 
- För Riksbankens utgör resultatet av SEB:s Boprisindikator en huvudvärk. Å ena sidan är inflationsutsikterna ljusa, å andra sidan ser boomen på fastighetsmarknaden ut att fortsätta, säger Henrik Mitelman, SEB.s chefstrateg. Samtidigt är det osäkert vad Riksbanken egentligen oroar sig över. Vi vet inte vilka röda lampor som nu blinkar på Riksbankens kontrollbord.
 
-          Osäkerheten hos hushållen inför ränteutvecklingen har skingrats och då tror fler att bostadspriserna ska fortsätta upp. Efter Riksbankens två räntehöjningar konstaterar sannolikt hushållen "det var ju inte så farligt". Återigen blir det tydligt att det råder ett starkt samband mellan synen på räntorna och synen på bostadspriserna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Och färre än tidigare tänker binda räntorna
Andelen hushåll som svarar att de har för avsikt att binda räntorna faller tillbaka ytterligare. I marsmätningen svarar endast sex procent att de tänker binda, att jämföra med tio procent i februari och nitton procent i januari.
 
-          Efter en period med oro kring ränteutvecklingen känner hushållen åter förtroende för stabila räntor. Då är det naturligt att stå fast vid sin normala räntestrategi, vilken för en stor andel hushåll innebär en kombination av rörlig och bunden ränta, säger Gunilla Nyström.
 
 
 
 
Hushållen har haft rätt om bostadspriserna i tre år
Alltsedan Boprisindikatorn startade i mars 2003 har en majoritet av hushållen trott på stigande bostadspriser. Under i princip hela perioden har det också varit mycket få av de hushåll som helt eller delvis haft rörlig ränta som svarat att de tänkt binda.
 
-          Hushållen har haft rätt både när det gäller bostadspriserna och räntorna, konstaterar Gunilla Nyström
 
Se nedanstående länkar;
 
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.