Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator faller tillbaka, men fortfarande tror en majoritet på högre bostadspriser.

Av tillfrågade hushåll tror 62 procent att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga, att jämföra med 66 procent föregående månad. Andelen hushåll som tror att bostadspriserna ska stiga ökade successivt under våren faller nu tillbaka.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 47, vilket är en nedgång med fem enheter sedan förra månaden.
 
-          Att Boprisindikatorn faller beror sannolikt på två faktorer. För det första står det alltmer klart för hushållen att räntekostnaderna kommer att fortsätta stiga framöver och att det betyder högre boendekostnader, vilket kan dämpa priserna. För det andra kan börsturbulensen ha fått vissa hushåll att känna en osäkerhet om hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Rekordlåg andel hushåll tänker binda räntorna
Andelen hushåll som svarar att de tänker binda sina boräntor faller till rekordlåga nivån fem procent. Det är den lägsta siffran sedan mätningarna startade 2003. Vid ett tidigare tillfälle, i april 2005, har så få svarat att de tänker binda. Vid senaste årsskiftet svarade hela 19 procent att de övervägde att binda räntorna.
 
-          Trots att det blir alltmer tydligt att räntorna kommer att fortsätta stiga tänker inte hushållen förändra sin andel rörlig ränta. Det kan bero på att man känner sig trygg med sin ränterisk och inte tror på någon dramatisk utveckling av ränteläget framöver. Men en annan faktor som spelar in är självklart att skillnaden mellan rörligt och bundet har ökat på senare tid och att det upplevs som för dyrt att binda, säger Gunilla Nyström.
 
Många går i bostadsköpartankar
På fråga om hushållen planerar att köpa ny bostad inom de närmaste två åren svarar 11 procent att de absolut säkert eller mycket sannolikt kommer att göra det. För ytterligare 12 procent av de tillfrågade är ett bostadsförvärv ganska sannolikt.
Med Demoskops sannolikhetsmodell visar prognosen att andelen som planerar köp inom två år är 14 procent.
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström 08-763 65 81, 070-762 15 34
Henrik Mitelman 08-506 230 18, 070-772 30 18