Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Välfärdsbarometern: 9 av 10 tror på större eget ansvar för välfärden

9 av 10 privatpersoner och företag i Sverige tror att det egna ansvaret för välfärdssystem kommer att bli betydligt större i framtiden. Det framgår av rapporten Välfärdsbarometern 2006 som SEB Trygg Liv presenterar idag.
 
Resultaten är i stort sett desamma oavsett de svarandes politiska sympatier och visar att svenskarna har låg tilltro det offentligas förmåga att ta ansvar för välfärdsfrågorna i framtiden. Detta trots den nuvarande starka högkonjunkturen och valrörelsens löften om välfärdsreformer. Av undersökningen framgår bland annat:
  • att 9 av 10 privatpersoner tror att den enskildes och/eller arbetsgivarens ansvar för välfärdssystemen kommer att öka i ett 10-årsperspektiv.
  • att hela 96 procent bland företagen tror att den enskildes och/eller arbetsgivarens ansvar kommer att öka, framförallt när det gäller pensioner, sjukförsäkring, rehabilitering och sjukvårdsförsäkring.
  • att en stor majoritet tror att pensionen och äldreomsorgen kommer att bli sämre för den egna generationen än för den föregående. Mest skeptiska är kvinnorna.
 
- Jag är överraskad över att resultatet är så entydigt och att det står sig över hela det politiska fältet, säger Jens Magnusson, chef för Omvärldsanalys på SEB Trygg Liv. Med tanke på den goda konjunkturen och valrörelsens löften om välfärdsreformer är det oväntat många som räknar med att själva ta ett större ansvar för den framtida välfärden.
 
- Ett överraskande resultat är också att så många arbetsgivare uppger sjukvårdsförsäkringar som ett framtida ansvarsområde. Även om intresset har ökat för privata sjukvårdsförsäkringar, domineras området ännu av offentliga aktörer. Här verkar en förändring vara på gång, säger Jens Magnusson.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jens Magnusson, chef Omvärldsanalys SEB Trygg Liv, tel 08-785 11 66
Elisabet Linge Bergman, SEB Koncerninformation, 08-763 88 04