Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB stärker greppet om finansiell analys

Den 1 januari 2006 gick Trading Strategy och Credit Research inom SEB Merchant Banking samman. Därmed stärks helhetsgreppet om den kortsiktiga analysen av räntor, valutor och företagsobligationer.  
 
-         Vi får en mycket intressant sammansättning av specialister med erfarenhet från en mängd olika områden som t ex centralbanker, kreditvärderingsinstitut och trading. Den nya organisationen består av 18 personer i Norden, London, Frankfurt och Singapore, säger Robert Bergqvist, chef för Trading Strategy. Genom att samla expertkunskapen i en grupp kan vi tillgodose våra kunders specifika analysbehov ytterligare.
 
Trading Strategy publicerar regelbundet ett 25-tal rapporter, vars syfte är att ge analyser och råd om räntor och valutor till industriföretag, finansiella koncerner, myndigheter och centralbanker i såväl Nordeuropa som resten av världen. Analyserna är även tillgängliga för svensk och internationell press främst via e-mail efter kontakt med Trading Strategy.
 
-         Vi har några av finansmarknadens vassaste ränte-, valuta- och företagsanalytiker. Genom att tänka nytt och stort och belysa och förklara mångfacetterade problemställningar hoppas vi kunna möta de förväntningar och krav som dagens finansiella värld ställer, säger Robert Bergqvist.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.