Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer egna aktier

SEB:s styrelse har beslutat sälja en del av bankens innehav av egna aktier. Beslutet om försäljningen, som meddelades i SEB:s halvårsrapport, har fattats i enlighet med bolagsstämmans mandat. Försäljningen av cirka tre miljoner aktier av serie A sker till följd av en översyn av säkringsarrangemanget för koncernens långsiktiga incitamentsprogram. 
 
Försäljningen, som påbörjas idag, skall ske på Stockholmsbörsen inom den s k spreaden, och avslut kommer att rapporteras via Stockholmsbörsen i enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s webbplats (www.sebgroup.com) att uppdateras löpande.
 
Det totala antalet aktier i SEB uppgår till 687 156 631 , varav 663 004 123 aktier av serie A och 24 152 508 aktier av serie C. Banken hade per 25 augusti 14 239 127 aktier av serie A som säkring för utestående långsiktiga incitamentsprogram.
 
 
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per Anders Fasth, Chef Investor Relations, 08-763 95 66, 070-573 45 50