Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB säljer alla aktier i banken Bank Ochrony Srodowiska S.A. och avser öppna filial i Polen

SEB:s verksamhet i Polen omfattar förutom 47,5 procents ägande i BOS, det helägda fondbolaget SEB TFI A.S. med en marknadsandel om fem procent, samt en filial till bankens tyska leasingbolag. SEB har även fortsättningsvis för avsikt att långsiktigt uppnå en reell position vad gäller företagsinriktad bankverksamhet och kapitalförvaltning på den polska marknaden.
 
-          Vår uppfattning är att ett fullständigt integrerat BOS hade varit till fördel för  både SEB och BOS i Polen. Eftersom vi inte har lyckats uppnå ett majoritetsägande finns inte de nödvändiga förutsättningarna för att vi ska kunna tillhandahålla vår fulla kompetens och kapacitet. Det har aldrig varit aktuellt för SEB att fortsätta som minoritetsägare. Vi har enats om att sälja vår andel av aktierna, då det innebär att BOS nu får en tydlig ägarstruktur, säger Mats Kjaer, vice VD och chef för Eastern European Banking.
 
-          Polen är en viktig marknad för SEB. För att kunna möta efterfrågan på banktjänster från våra företagskunder förbereder vi nu öppnandet av en filial. Vi kommer även att fortsätta utveckla vårt framgångsrika fondbolag liksom vår leasingverksamhet i Polen, säger SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren.
 
Avtalet om att sälja SEB:s aktier träder i kraft så snart som alla erforderliga tillstånd erhållits, dock senast vid halvårsskiftet 2006. Värdet av transaktionen är 576 862 724  miljoner zloty (cirka 1 400 miljoner kronor) vilket ger ett pris per aktie på 92 zloty . Försäljningen av aktierna kommer endast att ha en marginell negativ inverkan på SEB:s resultat för 2005 om mindre än 100 miljoner kronor.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.