Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar Sparbarometern - värdet på bostäder minskar

-        Att värdet på hushållens bostäder fallit tillbaka något under det senaste halvåret bekräftar de signaler på uppbromsning i bostadspriserna som kommit under hösten, inte minst i SEB:s Boprisindikator, som nått lägsta nivåerna hittills, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Hushållen fortsatte att öka sin upplåning, 11,5 procent på årsbasis. Dock har ökningstakten avtagit något.
 
-        Eftersom hushållen framförallt lånar till bostäder kommer sannolikt ökningstakten i utlåningen till hushållen att bromsa ytterligare framöver.
 
Av det totala nysparandet, som uppgick till 34 miljarder kronor, dominerar banksparandet helt med ett nysparande på 28 miljarder kronor. Den totala bankinlåningen har aldrig legat på en högre nivå.
 
-        Bankkonto är bra för kortsiktigt buffertsparande. Men konto är inte rätt sparform för långsiktigt sparande. Det är inte bara vid börsnedgångar vi tar risker, utan även om vi får för låg avkastning på vårt sparande, säger Gunilla Nyström. Den som idag sätter in ett sparbelopp på 100 000 kr har efter 30 år drygt 180 000 kronor om avkastningen är två procent. Med en kombination av ränte- och aktiesparande och en avkastning på fem procent per år blir slutresultatet drygt 430 000 kronor!
 
Under det tredje kvartalet återhämtade sig kurserna på stockholmsbörsen och det samlade börsvärdet var tillbaka på 98,3 procent av värdet vid utgången av första kvartalet 2006. Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 7,2 procent till 2 618 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 2,1 procent till 2 277 miljarder kronor. Värdet på bostäder minskade marginellt till 3 135 miljarder kronor.
 
-        Hushållen har i genomsnitt en mycket god förmögenhetssituation. Tillgångarna är värda mer än fyra gånger så mycket som skulderna. Börsuppgången har medfört att hushållens förmögenhet är tillbaka på ungefär samma nivå som före börsfallet i maj, avslutar Gunilla Nyström.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 12,8 (12,8) procent. Swedbank har 14,1 (13,9) procent, Skandia 10,4 (10,5), Handelsbanken 10,9 (10,9) procent, Nordea 8,3 (8,4) procent, AMF 7,3 (7,3) och Länsförsäkringar 4,7 (4,7) procent.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
Christina Dahl, informationschef SEB Trygg Liv, 08-763 88 04, 070-604 40 96