Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB presenterar Eastern European Outlook

Tillväxten i Central- och Östeuropa kulminerar i år men blir fortsatt god 2007-2008. Undantaget är Ungern som går in i en svacka. Världsekonomins inbromsning får beskedlig inverkan. Det osäkra politiska läget i Centraleuropa består men hotar inte den gynnsamma konjunkturen. Det hävdar SEB i nya Eastern European Outlook som publiceras idag.
 
-        På bara ett halvår har ett nytt politiskt landskap vuxit fram i Centraleuropa efter parlamentsval i flera länder. Det resulterar nu i en mer expansiv finanspolitik i Polen, Tjeckien och Slovakien som på kort sikt ger stöd åt tillväxten. Samtidigt blir det allt svårare att komma till rätta med de stora budgetunderskotten. Riskerna är att den ekonomiska instabiliteten ökar, och att nödvändiga strukturreformer skjuts på framtiden, säger Mikael Johansson på SEB Ekonomisk Analys och chefredaktör för Eastern European Outlook.
 
En följd av det nya politiska läget är att medlemskap i euro-zonen prioriteras ned i Centraleuropa. Slovakien och Tjeckien väntas gå med 2011, Polen och Ungern ännu senare. I Baltikum fortsätter hög inflation att utgöra ett hinder för euron. Förseningar innebär baltiska anslutningar tidigast 2010.
 
I Baltikum utgör arbetskraftsbristen såväl en inflationsrisk som ett hinder för fortsatt snabb tillväxt. Situationen förvärras av negativa trender i demografi och emigration.
 
-        Arbetskraftsbristen har seglat upp som en av de hetaste frågorna i den politiska debatten i Baltikum. Ännu är åtgärderna få. Dessutom skulle regeringarna behöva kyla av den starka inhemska efterfrågan. Estland och Lettland visar tydliga tecken till överhettning, men någon finanspolitisk åtstramning är inte i sikte, säger Mikael Johansson.
 
Ryssland växer i god takt, med inhemsk efterfrågan som starkaste drivkraft. Den höga inflationen dämpas något genom en viss förstärkning av rubeln.
 
-         Det ser bra ut i rysk ekonomi på kort sikt, men låg investeringsnivå utgör en källa till oro för tillväxten i ett längre perspektiv. Oklarheter kring statens roll i näringslivet utgör fortfarande en osäkerhetsfaktor för investeringar, säger Bo Enegren på SEB Ekonomisk Analys.
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys: 08-763 80 93, 070-372 28 26
Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys: 08-763 85 94, 070-718 03 13