Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB överlåter fonderna Edge och Explora (tidigare Kullberg & Spiik) till Adeos Fondförvaltning AB

Överlåtelsen är villkorad av att Finansinspektionen lämnar sitt medgivande. Under förutsättning att medgivande lämnas, beräknas förvaltningen av fonderna övergå från SEB till Mangold Fonder den 12 maj 2006. Fonderna kommer omedelbart efter övertagandet att öppnas för försäljning och inlösen av fondandelar.
 
SEB har sedan den 30 januari 2006 förvaltat fonderna Edge och Explora efter det att Finansinspektionen återkallat förutvarande fondförvaltares, Kullberg&Spiik Fondförvaltning AB, tillstånd att bedriva fondverksamhet. Vid förvaltningen har det ålegat SEB, i egenskap av förvaringsinstitut, att i möjligaste mån och i fondandelsägarnas intresse, säkerställa de värden som fanns i fonderna vid övertagandet och minimera riskerna. SEB har enligt lag haft två möjliga alternativ beträffande de övertagna fonderna. Ett alternativ har varit att upplösa fonderna och skifta ut nettobehållningen till andelsägarna och det andra alternativet har varit att överlåta förvaltningen till annat fondbolag. SEB har, med hänsyn till fondandelsägarnas intresse, gjort bedömningen att en överlåtelse av förvaltningen av fonderna har varit att föredra framför att upplösa dem.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.