Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB integrerar affärsverksamheten

SEB integrerar retail-verksamheterna i fem länder för att skapa en enhetlig retailbank.  SEB höjer även ambitionsnivån inom kapitalförvaltning och private banking genom att slå samman nuvarande divisionen Asset Management och affärsområdet Private Banking. SEB:s mål är att bli den ledande banken i Nordeuropa vad gäller kundnöjdhet och lönsamhet.
 
-          Genom att integrera våra affärsverksamheter tar vi nu nästa steg för att ytterligare dra fördel av vår starka plattform. Allt för att möjliggöra investeringar i produktutveckling, förbättrad kundservice och framtida tillväxtmöjligheter, säger Annika Falkengren, SEB:s VD och koncernchef.
 
-          Med vår nya och mer kundorienterade struktur kommer vi att kunna ge kunderna bättre tillgång till våra produkterbjudanden och högre kvalitet. Vi tar också ett första steg mot att integrera stödfunktionerna för att därigenom lägga en stabil grund för ökad effektivitet. 
 
-          Våra banker i Estland, Lettland och Litauen har utvecklats framgångsrikt till fullsortimentsbanker. För oss är det viktigt att erbjuda även våra kunder i Baltikum all vår kompetens och hela vårt produktutbud.
 
 
Den nya strukturen - fyra kundorienterade divisioner och tre stödfunktioner:
 
 •          En ny division, Retail Banking, bildas och består av sex affärsområden - Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Kort.
 •          Divisionen Wealth Management bildas genom sammanslagning av nuvarande divisionen Asset Management och affärsområdet Private Banking.
 •          Merchant Banking som servar SEB:s 1 500 storföretagskunder och finansiella institutioner får fullt globalt produktansvar.
 •          Life, all livförsäkringsverksamhet inom SEB.
 •          Tre divisionsgemensamma stödfunktioner bildas - Group Operations, Group IT och Group Staff, med uppgift att strömlinjeforma och effektivisera affärsstödet.
 •  
  Personförändringar i ledningen
   
 •          Bo Magnusson har utnämnts till chef för Retail Banking.
 •          Fredrik Boheman har utnämnts till chef för Wealth Management.
 •          Per-Arne Blomquist har utnämnts till Finansdirektör från 1 oktober.
 •          Nils-Fredrik Nyblæus, tillträder en ny befattning som Senior Advisor till Annika Falkengren med ansvar för SEB:s externa engagemang och ägarskap.
 •          Hans Larsson har utnämnts till Stabschef från 1 oktober.
 •          Mats Kjaer, har utnämnts till chef för Nya marknader inklusive Ryssland och Ukraina samt Senior Advisor till Annika Falkengren.
 •          Pia Warnerman har utnämnts till chef för Group Operations.
 •          Max Currie, utnämndes till CIO och chef för Group IT 1 maj.
 •  
  SEB:s verkställande ledning kommer från 1 januari 2007 bestå av: Annika Falkengren, Magnus Carlsson, Bo Magnusson, Fredrik Boheman, Per-Arne Blomquist, Hans Larsson och Anders Mossberg.
   
   
  Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
   
  _____________________________________________________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ola Thorén, Kommunikationsdirektör, +46 8 763 87 30, +46 70 398 83 70
  Per Anders Fasth, Chef för Investor Relations, +46 8 763 95 66, +46 70 573 45 50