Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fortsatt starkt affärsflöde genererar rekordresultat

  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet, inklusive engångskostnader på 890 Mkr, uppgick till 2 530 Mkr (2 712). Nettoresultatet för kvartalet uppgick till
    1 920 Mkr (1 953). Kostnaderna tas för att påskynda integrationen inom SEB.
  • Intäkterna ökade med 20 procent jämfört med det sista kvartalet 2004, medan kostnaderna steg med 31 procent, främst till följd av engångskostnaderna.
  • Rörelseresultatet för helåret 2005 steg med 12 procent till 11 223 Mkr. Nettoresultatet ökade med 14 procent till 8 421 Mkr (7 382).
  • Kreditförlustnivån var fortsatt låg, 0,11 procent.
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 15,8 procent (14,7). Vinsten per aktie ökade med 16 procent till 12:58 kronor (10:83).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 4:75 kronor per aktie (4:35).
 
SEB:s koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet:
-  2005 var ett starkt år för SEB. Vi bör och kan dock göra mer för att förbättra kostnadseffektiviteten genom att öka takten i våra ansträngningar att fullt ut utnyttja potentialen i SEB:s plattform.
 
-  Vi kommer att fortsätta stärka relationen till våra kunder genom att anstränga oss än mer vad gäller proaktivitet och korsförsäljning. Vi kommer att etablera en långsiktigt konkurrenskraftig kostnadsbas genom hela koncernen i syfte att främja uthållig vinsttillväxt. Våra ambitioner är höga. SEB strävar efter att bli den ledande banken i norra Europa vad gäller lönsamhet och kundnöjdhet inom utvalda segment. 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
För ytterligare information kontakta:
Per Anders Fasth, chef Koncerninformation & IR: 08-763 95 66, 070-5 73 45 50
Annika Halldin, ansvarig finansiell information 08-763 8560, 070-379 0060
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationschef 08-763 85 77, 070- 550 35 00
 
 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från nedanstående länk.