Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB företagarpanel: Okunskap om offentlig finansiering hinder för tillväxt

SEB har startat en företagarpanel för att öka kunskapen om företagares villkor inom olika områden. Den första panelomgången handlar om tillgången till finansiering. Resultaten visar bland annat på en utbredd okunskap vad gäller tillgången på offentliga finansieringsmedel.
 
-        Trots att många av småföretagen vill expandera förblir många företag små.  Företagarpanelen visar att en orsak är svårigheten att hitta och få del av offentliga finansieringsmedel. Det gäller särskilt de stora summor pengar som finns att få från EU, säger Ingela Hemming.
 
61 procent av de tillfrågade i företagarpanelen anser att den svenska regeringen och EU inte gör tillräckligt för att informera om tillgången på offentlig finansiering.
 
-        Den borgerliga alliansen har i sitt valmanifest uttryckt en ambition att effektivisera distributionen av EU:s medel, och resultaten från företagarpanelen visar att det finns behov av en sådan insats, säger Ingela Hemming.
 
Resultaten ur SEB:s företagarpanel i korthet:
 
  • 51 procent av de tillfrågade småföretagarna uppger att det är svårt att lösa företagets finansieringsbehov. Särskilt tillväxtföretag upplever att det är svårt att får kapital.
  • 8 procent av småföretagen finansierar sin expansion med lån från offentliga kreditgivare. 61 procent svarar att den socialdemokratiska regeringen och EU inte har gjort tillräckligt gällande tillgång till offentlig finansiering.
  • 37 procent är ovetande om möjligheten att söka offentlig finansiering från exempelvis Almi, Nutek, Vinnova eller EU. 
  • Bland dem som inte har sökt offentliga medel är de vanligaste skälen: Brist på kunskap; krångliga och tidskrävande ansökningsprocesser eller att man helt enkelt inte tror att företaget kan få pengar.
 
SEB:s företagarpanel vänder sig till företrädare för mindre och medelstora företag. I den första panelomgången deltog 273 företagare.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom, tel. +46-70-763 82 97
Foto: www.sebgroup.com/Press/Photo archive/Keypersons