Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Delårsrapport januari-juni 2006

Ett starkt kvartal - rörelseresultat 3,9 miljarder kronor
 
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet isolerat uppgick till 3 906 Mkr, en ökning med 31 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och upp 6 procent jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för kvartalet ökade till 2 947 Mkr.
 • Rörelseresultatet för januari-juni 2006 ökade med 34 procent till 7 576 Mkr och nettoresultatet steg med 35 procent till 5 774 Mkr.
 • Intäkterna för första halvåret förbättrades med 18 procent jämfört med i fjol, främst beroende på högre provisionsintäkter för samtliga slags provisioner.
 • Kostnaderna för januari-juni steg med 10 procent, främst till följd av höjda prestationsrelaterade ersättningar och förvärv. Exklusive dessa ökade kostnaderna med 4 procent.
 • Kreditförlusterna var fortsatt låga.
 • Räntabiliteten uppgick till 19,8 procent (16,5) och vinsten per aktie ökade till 8:59 kronor (6:39). K/I-talet förbättrades till 0,59 (0,63).
 • Kundaktiviteterna och inflödet av affärer var betydande inom alla områden.
 • SEB vann flera utmärkelser, bland annat som Bästa bank i Sverige i tidskriften Euromoney.
 •  
  Koncernchefen kommenterar

  SEB:s rörelseresultat för andra kvartalet var det bästa hittills tack vare mycket goda prestationer inom alla divisioner. Vinsttillväxten var särskilt hög inom Merchant Banking och Eastern European Banking.
   
  Omfattande affärer med våra kunder och ökade marknadsandelar i kombination med flera utmärkelser är tecken på att kunderna blivit alltmer nöjda.
   
  Investeringar i tillväxtområden, ett fortsatt positivt affärsklimat och hög aktivitet gentemot kunderna bidrog till att intäkterna fortsatte att öka. De fallande börskurserna under senvåren hade begränsad inverkan på SEB:s resultat.
  Den internationella konjunkturen är fortsatt stark. Osäkerhet om inflation, råvarupriser och stigande räntor har dock skapat nervositet på börserna och lett till omplaceringar och volatilitet på de finansiella marknaderna.
   
  Resultatet för första halvåret 2006 var betydligt bättre än under de föregående åren. Likväl fortsätter arbetet med att öka effektiviteten och ytterligare smälta samman de olika verksamheterna. Integrationen av Enskilda Securities och fortsatt konsolidering av IT och stödfunktioner är exempel på detta. Att leverera "Ett SEB" till våra kunder och förbättra produktiviteten har högsta prioritet.
   
  SEB:s mål är att vara ledande inom kundnöjdhet och lönsamhet vad gäller räntabilitet och vinsttillväxt. Utvecklingen hittills bildar en god grund för att möta framtida utmaningar och nå våra långsiktiga mål.
   
   
  Delårsrapporten inklusive tabeller samt tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länkar.