Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Delårsrapport jan-sep 2006

Högt och stabilt rörelseresultat - 3,9 miljarder kronor
 
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet isolerat uppgick till 3 862 Mkr, en ökning med 28 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och i linje med föregående kvartal. Nettoresultatet (vinst efter skatt) ökade till 3 059 Mkr.
 • Intäkterna var avsevärt högre än i fjol och i stort sett i nivå med föregående kvartal, trots lägre kundaktivitet till följd av normala säsongeffekter.
 • Kostnaderna var lägre än under de närmast föregående kvartalen.
 • Rörelseresultatet för januari-september 2006 ökade med 32 procent till 11 438 Mkr. Nettoresultatet steg med 36 procent till 8 833 Mkr.
 • Räntabiliteten uppgick till 19,9 procent (16,5) och vinsten per aktie ökade till 13:13 kronor (9:71). K/I-talet förbättrades till 0,59 (0,62).
 • Ökade försäljningsansträngningar med flera nya produkterbjudanden i avsikt att öka kundnöjdheten.
 • SEB:s kreditbetyg höjt till A+ från A av Standard & Poor's.
 •  
   
  Koncernchefen kommenterar
   
  SEB:s nettoresultat för kvartalet översteg för första gången 3 miljarder kronor. Avkastningen på eget kapital var närmare 20 procent och vinsttillväxten var fortsatt stark. Även om kostnaderna var högre än föregående år sjönk de för tredje kvartalet i rad - våra ansträngningar för att förbättra effektiviteten fortsätter.
   
  Ett starkt affärsklimat i kombination med SEB:s bredd såväl affärsmässigt som geografiskt har visat sig vara framgångsrikt. Affärsvolymerna var överlag fortsatt höga och med stabila marginaler. Både Eastern European Banking och livförsäkringsrörelsen nådde höjda vinstnivåer. Asset Management och Merchant Banking visade goda resultat. Nordic Retail & Private Banking fortsatte att lansera enkla och lättillgängliga produkter. Divisionens resultat påverkades av lägre marknadsaktivitet under sommarmånaderna. Resultatet för den tyska divisionen var fortsatt lågt.
   
  150-års-jubiléet har skapat många möjligheter att träffa våra kunder och stärka affärsrelationerna.
   
  SEB:s mål är att vara ledande i fråga om kundnöjdhet och lönsamhet. Kundnöjdheten har förbättrats och vi fortsätter att sträva mot vårt mål att bli nummer 1 inom alla prioriterade områden. Vad gäller lönsamheten är vi på rätt väg, vilket avspeglas i ökad avkastning på eget kapital, vinsttillväxt och förbättrat kreditbetyg. Nästa steg i skapandet av "Ett SEB" är att integrera affärerna för att nå de långsiktiga målen. Den nya strukturen som presenterades i september - fyra kundinriktade divisioner och tre stödfunktioner - bidrar till att ytterligare utveckla SEB:s kunderbjudanden, öka effektiviteten och underlätta en fortsatt vinsttillväxt inom koncernens styrkeområden.
   
   
  Delårsrapporten inklusive tabeller samt tilläggsinformation kan laddas ner från nedanstående länkar.