Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Boprisindikator: Hushållens tro på stigande bostadspriser faller kraftigt

Allt färre tror på stigande bostadspriser. SEB:s boprisindikator för augusti visar att 53 procent av hushållen tror att bostadspriserna kommer att stiga, att jämföra med 64 procent föregående månad. Samtidigt ökar andelen hushåll som tror på fallande priser. 21 procent i augusti att jämföra med 14 procent förra månaden.
 
SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på 32, vilket är en nedgång med arton enheter sedan förra månaden. Det är den största nedgång som noterats för någon enskild månad sedan mätningarna startade och indikatorn ligger nu på den lägsta nivån hittills
 
-Hushållens mer pessimistiska syn på bostadsmarknadens utveckling beror sannolikt på att det står alltmer klart för hushållen att den rörliga räntan är på uppgång och att det kommer att göra boendet dyrare. Bostadspriserna har stigit kraftigt under lång tid och detta i kombination med att räntekostnaden nu stiger kan ha fått fler att bli skeptiska till den fortsatta utvecklingen på bostadsmarknaden. Men fallet sedan föregående månad är ändå förvånande kraftigt, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Fler hushåll tänker binda räntorna
Andelen hushåll som svarar att de tänker binda sina boräntor stiger till tio procent från sex procent föregående månad.
 
-Trots att det blir alltmer tydligt att den rörliga räntan kommer att fortsätta upp är det ännu så länge förvånansvärt få som tänker binda mer av sina lån. En förklaring kan vara att en stor andel av låntagarna redan har en kombination av rörlig och bunden ränta och känner sig bekväm med sin ränterisk, säger Gunilla Nyström. Men det kan också bero på att hushållen inte tror att den rörliga räntan kommer att stiga så mycket att det lönar sig att binda.
 
 
 
Demoskop genomför varje månad på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska hushåll om deras syn på prisutvecklingen på villor och bostadsrätter samt deras planer på att ändra räntevillkoren på sina lån
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom 08-763 65 81, 070 762 1534