Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån lämnar in tillståndsansökan för att ge ut säkerställda obligationer

Staffan Olsson, SEB BoLåns chef, säger i en kommentar till ansökan; en AAA-rating skapar förutsättningar att attrahera fler investerare i  SEB BoLåns obligationer. Detta ger oss konkurrenskraftiga upplåningskostnader, vilket i förlängningen gynnar både befintliga och nya kunder.
 
Med säkerställda obligationer menas obligationer förenade med förmånsrätt i emittentinstitutets säkerhetsmassa. Säkerhetsmassan i SEB BoLån kommer i huvudsak att bestå av krediter till privatpersoner och företag lämnade mot inteckning i fast egendom som är småhus, fritidshus eller flerbostadshus och mot pant i bostadsrätter.
 
Den nya upplåningsformen kommer att ersätta nuvarande form för institutionell obligationsupplåning i SEB BoLån.
 
Under förutsättning att Finansinspektionen lämnar tillstånd planeras utgivning av säkerställda obligationer att påbörjas under första kvartalet 2007. Samtidigt kommer SEB BoLåns samtliga utestående obligationer inklusive lån under SEB BoLåns Medium Term Note Program, att omvandlas till säkerställda obligationer. SEB BoLån kommer inte att omvandla upplåning i certifikatmarknaden till säkerställda obligationer.
 
En förutsättning för att SEB BoLån skall komma att emittera säkerställda obligationer är att dessa erhåller en AAA-rating från relevant ratinginstitut.
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.