Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB BoLån får tillstånd att emittera säkerställda obligationer

SEB BoLån AB (publ) har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.
 
SEB BoLåns målsättning är att uppnå triple-A rating för säkerställda obligationer.
 
Förutsatt önskad rating planerar bolaget att omvandla samtliga utestående obligationer inklusive lån under SEB BoLåns Medium Term Note Program till säkerställda obligationer. Efter omvandlingen kommer fortsatta emissioner att ske i form av säkerställda obligationer.
 
Staffan Olsson, SEB BoLåns verkställande direktör, säger i en kommentar: "Det är mycket glädjande att SEB BoLån nu fått Finansinspektionens tillstånd att emittera säkerställda obligationer. Detta ger oss konkurrenskraftiga upplåningskostnader, vilket i förlängningen gynnar både befintliga och nya kunder."
 
 
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Staffan Olsson, verkställande direktör SEB BoLån, tel: 08-763 89 04
Anders Kvist, Head of SEB Group Treasury Capital Management, tel: 08-763 94 58