Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

RÄTTELSE - SEB får klartecken att använda interna riskklassificeringsmetoder

I och med implementeringen av kapitaltäckningsreglerna, Basel II, som träder i kraft under 2007, kan bankerna välja mellan standardiserade metoder eller interna riskmätningsmodeller för att beräkna kapitalkravet för kreditexponeringar. De interna metoderna kräver godkännande från tillsynsmyndigheter, i Sverige Finansinspektionen.
 
SEB, som nu har fått godkännande att använda sina interna riskklassificeringsmetoder, kommer från 2007 att använda sig av den grundläggande IRK-metoden, för att senast 2010 använda sig av den mer avancerade metoden.
 
-         Finansinspektionens godkännande visar att våra interna risk- och kapitalhanteringsprocesser är av högsta kvalitet, säger SEB:s finansdirektör Per-Arne Blomquist.
 
Godkännandet täcker majoriteten av SEB:s kreditexponeringar mot företag, institutioner, banker och bostadslån i Sverige och Tyskland. Totalt omfattas 74 procent av bankens kreditexponeringar och återstoden kommer att inbegripas inom de närmaste åren.
 
Effekter på riskvägda tillgångar och kapitalisering
Som kommunicerades på SEB:s kapitalmarknadsdag den 11 december kommer de riskvägda tillgångarna att minska betydligt, med upp till 35 procent efter fullt genomförande av de interna modellerna för kredit- och operationella risker. Minskningen beror framför allt på SEB:s relativt stora andel lån till stora företag med god kreditvärdighet, samt bostadslån i Sverige och Tyskland.
 
De initiala kapitaleffekterna är begränsade till följd av att tillsynsmyndigheterna har definierat det kapital som får frigöras under de första åren. SEB kommer att hålla kapital väl över de lagstadgade minimikraven för att dels möta Basel II-regelverkets ökade känslighet för konjunktursvängningar, dels för att uppnå bankens målsättning att nå en AA-rating.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per-Arne Blomquist, finansdirektör, 08-763 75 93
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Elisabet Linge Bergman, tf presschef, 08-763 88 04, 070-604 40 96