Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny toppnotering för hushållens förmögenhet första kvartalet 2006

-          Börsuppgången, de fortsatt stigande bostadspriserna och ett kraftigt nysparande har fått hushållens förmögenhet att nå en ny rekordnivå, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom. Hushållens tillgångar är drygt fyra gånger så stora som skulderna.
 
-          Den senaste tidens börsnedgång uppskattas ha minskat värdet på hushållens tillgångar med cirka 200 miljarder kronor. Trots det är hushållens samlade förmögenhet mer än 300 miljarder kronor större än vid utgången av 2005.
 
Hushållens upplåning ökade med cirka 12 procent på årsbasis. Det är den högsta siffran som registrerats sedan 1996 och det åttonde kvartalet i rad som årsökningstakten ligger över 10 procent.
 
-          De stigande räntorna har hittills matchats av ökade disponibla inkomster hos hushållen, vilket förklarar varför aptiten på lån ännu inte mattats av. Räntorna ligger fortfarande på en attraktiv nivå. Liksom tidigare kvartal har det mesta av nyupplåningen gått till bostäder, säger Gunilla Nyström.
 
Efter att ha ökat konstant under flera år började kortföretagens utlåning till hushållen att falla tillbaka fjärde kvartalet 2005. Tillbakagången har fortsatt under första kvartalet 2006.
 
-          Konsumenterna väljer i högre grad än tidigare att ta lån i bank när de ska finansiera till exempel kapitalvaror. En förklaring till det kan vara att bankerna på senare tid blivit mer aktiva på konsumentlånemarknaden och att kunderna har märkt att de ofta kan få bättre lånevillkor hos sin bank, säger Gunilla Nyström.
 
Nysparandet under första kvartalet var positivt med 65 miljarder. Det sedvanliga mönstret med ett stort positivt nysparande på bankkonto upprepades (+27 miljarder). 23 miljarder utgjordes av PPM-placeringar och 17 miljarder placerades i fondförsäkring.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 10,1 procent till 2 707 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, och värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 3,6 procent till 2 140 miljarder. Värdet på bostäder ökade med 5,6 procent till 3 146 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 12,7 (12,7) procent. Föreningssparbanken har 13,9 (13,8) procent, Skandia 10,4 (10,8), Handelsbanken 10,4 (10,6) procent, Nordea 8,4 (8,6) procent, AMF 7,6 (7,5) och Länsförsäkringar 4,7 (4,8) procent.
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.