Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook: Ketchupeffekt för jobben ger högre styrränta

Avmattningen i USA har blivit allt tydligare i takt med att tidigare räntehöjningar börjat kyla av bostadsmarknaden. Konsumtionen dämpas gradvis.  Samtidigt utvecklas investeringskonjunkturen starkt. USA-ekonomin landar därmed mjukt och tillväxten dämpas från drygt 3 procent i år till cirka 2 procent 2007. I övriga världen utgör en stigande inhemsk efterfrågan en motvikt mot den amerikanska avmattningen. Tillväxten fortsätter att ligga över trend nästa år i både Västeuropa och Japan. Kinas kraftiga expansion håller i sig.
 
Kombinationen av hög tillväxt och fallande arbetslöshet å ena sidan och fortsatt låg underliggande inflation å den andra komplicerar tillvaron för världens centralbanker. Beredvilligheten att höja styrräntorna i förebyggande syfte utan att invänta tydliga inflationssignaler har ökat. Motiven är oro för stigande tillgångspriser och den allt starkare arbetsmarknadens framtida effekt på inflationen. ECB fortsätter att höja och refiräntan toppar på 4 procent nästa år. I USA fortsätter sencykliska inflationshot att dominera på kort sikt, men efterhand tar avmattningen i ekonomin överhand och Fed inleder en sänkningscykel till sommaren. Något tuffare centralbanker än marknadens förväntningar gör att obligationsräntorna stiger något på kort sikt, men därefter rör de sig sidledes. 
 
Svensk ekonomi växer på bred front och sysselsättningen har nu kommit igång på allvar. I år tillkommer 80 000 nya jobb och nästa år 90 000. Resursutnyttjandet ökar i ganska snabb takt. Det är således ett utmärkt tillfälle att genomföra utbudsstimulerande åtgärder. Nedgången i arbetslösheten bromsas något av regeringens åtgärder för att öka arbetsutbudet.  Den öppna arbetslösheten faller ändå från 5,4 procent i år till 5,2 procent 2007, och vidare ned mot 4 procent under loppet av 2008. Den totala arbetslösheten faller ännu snabbare och jämviktsarbetslösheten reduceras på sikt.
 
2007 års avtalsrörelse kommer att präglas av en starkare arbetsmarknad. Löneökningarna blir ½-1 procentenheter högre än under perioden 2004-2006. Stigande löneökningar ökar det inhemska inflationstrycket. Likväl hamnar UND1X-inflationen under Riksbankens mål under hela prognosperioden.
 
Den snabbt stigande sysselsättningen gör ändå att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan i förebyggande syfte. Nästa höst är reporäntan 4 procent. Detta är över marknadens syn men ändå i nedre delen av det intervall som Riksbanken betraktar som neutralt.  Kronan förstärks ytterligare.
 
Finanspolitiken blir svagt expansiv både i år och nästa år. En del besparingsåtgärder blir sannolikt fördröjda, men det finansiella sparandet håller sig över målet 2 procent av BNP.
 
Nyckeltal i svensk ekonomi, årlig procentuell förändring          
 


 
2005
2006
2007
2008
BNP, dagkorrigerad
2,9
4,5
3,5
2,4
Arbetslöshet (%)
5,9
5,4
5,2
4,5
UND1X-inflation
0,8
1,2
1,1
1,5
Offentligt saldo (% av BNP)
2,8
3,3
2,5
2,1
Reporänta (dec)
1,50
3,00
4,00
4,00
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,39
9,00
8,90
8,80
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Klas Eklund 08-763 80 88
Håkan Frisén 08-763 80 67
Olle Holmgren 08-763 80 79
Mikael Johansson 08-763 80 93
Tomas Lindström 08-763 82 97
Bo Enegren 08-763 85 94