Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kronsyn: Nya spelregler & kronan

Den globala konjunkturtoppen har passerats på hög höjd och lämnat efter sig ett högt resursutnyttjande och därmed inflationsrisker. Den amerikanska centralbanken FED, den Europeiska centralbanken ECB, samt Riksbanken går in i ett avgörande läge de närmaste veckorna då man lägger fast räntestrategin för första halvåret 2007.
 
Spelreglerna bestäms av Fed. Om Ben Bernanke har rätt i sin konjunktursyn ligger marknadsräntorna för lågt och eventuella nivåjusteringar kommer att styra de globala kapitalströmmarna och sålla ut vinnare och förlorare bland valutorna.
 
Även den borgerliga alliansen har satt nya spelregler för den svenska arbetsmarknaden inför den stora avtalsrörelsen. Därmed har ännu större policyutmaningar skapats för Riksbanken i en redan komplex penningpolitisk miljö med låg inflation och hög kredittillväxt.
 
Förutom vår analys av dessa frågeställningar innehåller Kronsyn även slutsatserna från den 30:e omfattande SEB-undersökningen av den svenska valutamarknaden. 
 
Välkomna till SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, torsdagen den 16 november kl 13.30. Anmäl ert intresse till Kristina Gilbert (tel 08-506 232 36) senast samma dag kl 11.00.
 
 
 
Sedan 1998 genomför SEB Merchant Banking fyra gånger per år en undersökning av den svenska valutamarknaden, som inbegriper frågor kring bl a marknadsaktörernas prognoser för och förklaringar till kronans rörelser, vilka positioner man har och hur man ser på framtiden. Resultatet från undersökningen ingår som en del i SEB:s analys av kronan: Kronsyn. Den omfattar en rad olika aspekter - från fundamenta via kapitalflöden till kortsiktiga marknadsbeteenden - som sammanfattar vår syn på kronans framtid.  
 
 
 
Robert Bergqvist
Chefsanalytiker
SEB Merchant Banking
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist, Global Head of Trading Strategy, tel: 08-506 230 16
Elisabeth Lennhede, Informationschef, SEB Merchant Banking, tel: 0707-63 99 16