Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens

Hushållen är fortsatt förmögna, trots liten nedgång under andra kvartalet. Varför lånar hushållen till konsumtion istället för att ta av sparat kapital? Och hur bör hushållen tänka kring sparande och lån i nuläget?
 
Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under första kvartalet 2006.
 
Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.
 
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern.
 
Tid: Onsdag den 4 oktober 2006 kl. 11.00
Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm
 
 
Välkomna!
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, 08-763 65 81, 070-762 15 34
Elisabet Linge Bergman, SEB Koncerninformation, 08-763 88 04, 070-604 40 96