Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan till presskonferens - PÅMINNELSE!

SEB presenterar Eastern European Outlook
 
SEB presenterar Eastern European Outlook onsdagen den 15 mars kl 10.00, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm. Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Central- och Östeuropa med fokus på de tre baltiska staterna, Polen, Ryssland samt Ukraina. Rapporten, som ges ut två gånger per år, inkluderar även mer översiktliga analyser av Slovakien, Tjeckien och Ungern.
 
Några centrala ämnen som tas upp är: Överhettningstendenser i Baltikum - hot mot euro-tidtabellen? Hotas Polens konjunkturuppgång av politisk osäkerhet? Rysslands investeringsklimat. Ukraina efter parlamentsvalet. En särskild tema-artikel behandlar inflationen i EU-länderna från öst (EU-8). Har prisökningarna växlat ned till västliga tal och hur påverkas euro-tidtabellen?
 
Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys och Bo Enegren, SEB Ekonomisk Analys.
 
Tid: Onsdag 15 mars 2006, kl 10.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Välkomna!
 
Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26