Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 9 procent

-        En gynnsam börsutveckling i kombination med god kapitalförvaltning har gett en god avkastning och en stigande konsolideringsgrad, vilket ger oss utrymme för att höja återbäringsräntan, säger Anders Mossberg, vd SEB Trygg Liv.
 
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv är ett av marknadens finansiellt starkaste bolag. Den kollektiva konsolideringsgraden var per den 30 november 119 procent, solvensgraden uppgick till 203 procent och aktieexponeringen i portföljen var drygt 40 procent. Totalavkastningen per den 30 september var 6,5 procent. 
 
 
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_______________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08-785 11 01, 070-656 12 82
Harald Nöjd, chefaktuarie SEB Trygg Liv, 08-785 11 02, 070-376 98 77
Christina Dahl, informationschef SEB Trygg Liv, 08-785 11 42, 070-268 11 42