Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Flaggningsmeddelande

SEB har idag ingått ett terminsavtal enligt vilket motparten - senast den 28 december 2006 - från SEB skall förvärva 221.043 aktier i A-Com AB ("Bolaget"), vilket motsvarar 8,18 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Bolaget.
 
De aktier som SEB kommer att överlåta enligt terminsavtalet, har SEB i sin tur förvärvat från Bolaget genom kvittningsemission beslutad den 13 november 2006. Efter genomförd terminstransaktion kommer SEB inte att inneha några aktier i Bolaget.
 
 
 
 
 
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av långsiktiga kundrelationer, entreprenörskap och internationell utblick.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 1 986 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 086 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.