Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsstämma i SEB den 4 april

Valberedningen som representerar 33 procent av röstetalet för samtliga aktier föreslår att antalet styrelseledamöter blir 10 utan suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking. Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.
 
Styrelsens arvode föreslås bli 8 070 000 kronor att fördelas enligt följande: 2 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 3 670 000 kronor att fördelas av styrelsen mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Banken samt 1 800 000 kronor för kommittéarbete att fördelas av styrelsen.
 
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att besluta om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för 2006 med motsvarande struktur och villkor som i 2005 års performance share-program (punkt 19 i bifogade kallelse).
 
Styrelsen föreslår också att bolagsstämman skall besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier (punkterna 20-23).
 
Utdelningen föreslås till 4:75 kronor per A- respektive C-aktie.
 
För valberedningens och styrelsens fullständiga förslag se www.sebgroup.com  samt länken nedan.
 
 
Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.