Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

I enlighet med beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens bolagsstämma den 13 april 2005 har följande representanter utsetts att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning och arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
 
Valberedning:
 
Adine Grate Axén, Investor
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen
Torgny Wännström, AFA
Conny Karlsson, SEB Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB
 
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 33 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.
 
Ordinarie bolagsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 4 april 2006.
 
Vilka frågor valberedningen skall behandla finns beskrivet på hemsidan, www.sebgroup.com, under rubriken Ansvarsfördelning och styrning.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail: valberedning@seb.se eller med brev till adressen: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, c/o Koncernstab Juridik KA2, 106 40 Stockholm, senast den 16 januari 2006.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.