Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning för SEB utsedd

I enlighet med beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens bolagsstämma den 13 april 2005 har följande representanter utsetts att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning och arbeta fram ett förslag till styrelse m m att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
 
Valberedning:
 
Adine Grate Axén, Investor
Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen
Torgny Wännström, AFA
Conny Karlsson, SEB Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB
 
Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 33 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.
 
Ordinarie bolagsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 4 april 2006.
 
Vilka frågor valberedningen skall behandla finns beskrivet på hemsidan, www.sebgroup.com, under rubriken Ansvarsfördelning och styrning.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail: valberedning@seb.se eller med brev till adressen: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, c/o Koncernstab Juridik KA2, 106 40 Stockholm, senast den 16 januari 2006.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.