Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Sparbarometern - Rekordkvartal för hushållen

Det har varit ett gynnsamt kvartal för hushållens förmögenhetsutveckling, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom. Fortsatt extremlåga räntor i kombination med stigande disponibelinkomster driver på bostadspriserna och därmed värdet på hushållens bostäder. Samtidigt ökar hushållens förmögenhet i aktierelaterade tillgångar på grund av börsuppgången.
 
Nysparandet är det högsta på fem år (52 miljarder). Det beror främst på att nysparandet på bankkonto fortsätter att vara högt även under det andra kvartalet.
 
En mycket stor del av nysparandet går till bankkonto och annat ränterelaterat sparande, säger Gunilla Nyström. I sitt nysparande har hushållen därmed inte fått så stor utväxling av börsuppgången. För buffertsparande är det självklart rätt strategi att välja bankkonto eller kort räntefond. Men i det medel- och långfristiga sparandet kanske hushållen är lite väl försiktiga och därmed riskerar att få alltför låg avkastning.
 
Hushållen fortsatte att öka sin upplåning med 10,7 procent på årsbas. Det är femte kvartalet i rad som årsökningstakten ligger över 10 procent. Skuldökningen var under andra kvartalet cirka 54 miljarder, vilket är den största ökningen sedan Sparbarometern startade.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 7,3 procent till 1 952 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, medan värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 5,8 procent till 1 862 miljarder. Värdet på bostäder ökade med 9,2 procent till 2 861 miljarder kronor.
 
Nysparandet under andra kvartalet var positivt med 52 miljarder. Nysparandet i försäkring var lågt och uppgick till 4 miljarder. Nysparandet på bankkonton och i fonder var högt, 21 respektive 12 miljarder.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,4 (14,4) procent. Föreningssparbanken har 15,2 (15,2) procent, Skandia 12,2 (12,4), Handelsbanken 12,4 (12,4) procent, Nordea 9,8 (9,9) procent, AMF 8,4 (8,6) och Länsförsäkringar 5,4 (5,4) procent.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.