Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s räkenskaper för 2004 omräknade enligt IFRS

Den 3 maj 2005 presenterar SEB delårsrapporten för första kvartalet, framtagen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).
 
De huvudsakliga effekterna av de nya redovisningsreglerna har redan beskrivits i SEB:s bokslutskommuniké och årsredovisning. För att underlätta förståelsen av den kommande rapporten finns de nya uppställningarna och kvartalsresultaten för 2004 omräknade enligt de nya reglerna nu tillgängliga på www.sebgroup.com. Även kvartalsuppgifter pro forma för åren 2001-2003 presenteras på hemsidan.
 
Bifogat finns en kort beskrivning av de huvudsakliga förändringarna som kommer att ske i SEB koncernen, samt tabeller med bryggor över ändringar i eget kapital, resultaträkning och balansräkning redovisade enligt tidigare principer respektive nya IFRS principer.
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 680 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum, Polen och Ukraina. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner gör sina bankaffärer över internet. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.