Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Fondindikator

SEB:s Fondindikator för september visar på ett klart ökat intresse för aktiefonder och ett minskat intresse för räntefonder. I dag kan nästan hälften av alla svenskar tänka sig att investera i en aktiefond.  Motsvarande siffra för ett halvår sedan var knappt fyrtio procent.
 
Intresset för globala fonder och europafonder fortsätter att öka. Nästan en tredjedel av svenskarna skulle exempelvis välja en global fond idag mot en femtedel för ett halvår sedan.
 
- Det är troligtvis en avspegling av att börsen har gått så bra under de senaste månaderna. Spararna lockas att ta lite större risker, säger Cecilia Lager, chef för SEB Fonder som också ser att kronförsvagningen ökat intresset för aktiefonder som placerar i utlandet.
 
Intressant är också att intresset för tillväxtmarknadsfonder ökar för de äldre i ålderskategorin 66 - 89 år. Idag skulle drygt en fjärdedel av pensionärerna välja en sådan fond mot knappt tio procent för ett halvår sedan. Det är lika högt som åldersgruppen 25 - 40 år, det vill säga den kategori som normalt brukar välja att investera i fonder med lite högre risk.
 
- Medvetenheten om vad tillväxtmarknader är för något har ökat. I dag kan vi läsa mycket i media om de här spännande regionerna och ökad kunskap väcker intresse. Att det dessutom gått bra för de flesta fonder som investerar i tillväxtmarknader bidrar givetvis också, säger SEB:s fondstrateg Roger Törnqvist. När det gäller olika typer av aktiefonder ser vi en tendens att man idag är mer benägen att välja fler olika fonder. I mars kunde man tänka sig att investera i 1,30 fonder, idag ligger genomsnittet på 1,55 fonder.
 
Vi definierar SEB:s Fondindikator som skillnaden mellan andelen personer som idag skulle välja att investera i aktie - respektive räntefonder. Demoskop genomför varje kvartal på uppdrag av SEB en rikstäckande opinionsundersökning bland drygt 1000 svenska personer om deras val mellan aktiefonder och räntefonder.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har drygt 680 bankkontor och 5 miljoner kunder, varav cirka 2 miljoner utnyttjar koncernens internettjänster för sina bankaffärer. Den 30 juni 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 800 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 012 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka
20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.